ششمین دوره مسابقات مهارت پیرایش مردانه

ششمین دوره مسابقات مهارت پیرایش مردانه استان تهران

/
ششمین دوره مسابقات مهارت پیرایش مردانه علی عابدی دبیر و بنیانگذارمسابقات آرایش…
ششمین جشنواره مسابقات آرایشگری

ششمین جشنواره مسابقات آرایشگری

/
ششمین جشنواره مسابقات آرایشگریبرگزاری ششمین جشنواره ومسابقات آزاد پیرای…
اولین سمینار آموزش آرایشگری در بهشهر

اولین سمینار آموزش آرایشگری در بهشهر

/
اولین سمینار آموزش آرایشگری در بهشهر اولین سمینار ارتقا مهارت آرایشگران بهشهر …
رشته آرایشگری

رشته آرایشگری وارد دانشگاه شد

/
رشته آرایشگری وارد دانشگاه شدبه اطلاع کلیه آرایشگران و علا…
مرد ۱۱ قیچی جهان

گفتگو با علی عابدی مرد ۱۱ قیچی جهان در روزنامه کسب و کار

/
مرد ۱۱ قیچی جهان  علی عابدی، اینک منتظر ثبت رکوردش…
نخستین سمینار آموزش ارتقاء مهارت پیرایش مردانه

نخستین سمینار آموزش ارتقاء مهارت پیرایش مردانه

/
نخستین سمینار آموزش ارتقاء مهارت پیرایش مردانه در اردبیل برگ…
سمینار آموزش ارتقا مهارت در مشهد مقدس

سمینار آموزش ارتقا مهارت در مشهد مقدس

/
سمینار اموزش ارتقا مهارت در مشهد مقدسبا هدف ارتقا مهارت آرایشگران مشهد م…
سمینار آموزش ارتقا مهارت در مشهد مقدس

جشنواره آرایشگران خلاق کشور

/
جشنواره آرایشگران خلاق کشور . کوتاهی مو با آتش علی عابدی در جشنوار…
سمینار آموزش ارتقا مهارت در مشهد مقدس

کوتاهی مو با ۲۰ قیچی

/
کوتاهی مو با ۲0 قیچی توسط علی عابدی بنیانگذار و دبیر جشنواره م…