چهارمین جشنواره مسابقات ملی مهارت پیرایش مردانه کشور با عنوان قیچی طلایی برگزار شد

علی عابدی دبیر برگزاری چهارمین جشنواره مسابقات ملی مهارت پیرایش مردانه کشور و بنیانگذار مسابقات ارایشگری و گریم در کشور اعلام کرد چهارمین جشنواره پیرایش مردانه با عنوان قیچی طلایی

با حضور 100 آرایشگر برتر کشور از 24 استان کشور در تاریخ 26 و 27 بهمن 95 در مرکز مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی برگزار گردید

مسابقه در 2 بخش کوتاهی مو و گریم اجرا و به نفرات برتر حکم قهرمانی قیچی طلایی سکه بهار ازادی تندیس جشنواره اهدا گردید