• اموزشگاه ارایش مردانه ارتمن و هنر20 قیچی

پیرایش مردانه درجه 1

ردیفعناوین دوره آموزشی پیرایش مردانه درجه 1
1 بكارگيري تكنيك قيچي دندانه داردر پيرايش موي سر
2مشاوره وپذيرش مشتري
3شامپو كردن وشستشوي موي سر
4كوتاه كردن موي سر با شانه و قيچي
5كوتاه كردن موي سر با شانه و ماشين
6ترسيم خطوط اطراف سر و گردن
7كوتاه كردن ريش و مرتب كردن اطراف آن متناسب با اصلاح سر
8حالت دهي وخشك كردن مو با سشوار

ترمیم کننده مو

ردیفعناوین دوره آموزشی ترمیم مو
1توانائی بکارگیري ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
2توانائی مشاوره با مدل قبل از شروع کار
3توانائی شناخت ساختمان پوست و تشخیص بیماریهاي پوستی
4توانائی شناخت ساختمان مو
5توانائی شناخت و کاربرد ابزار ترمیم مو
6توانائی انجام قالب گیري و اندازه گیري بیس ریختگی
7توانائی انجام پیاده کردن اندازه (قالب) روي مانکن
8توانائی انجام بافت هاي مو در تهیه شبکه مو
9توانائی رنگ کردن مو
10توانائی فر کردن موهاي ترمیمی
11توانائی نصب شبکه موهاي تهیه شده روي سر مدل
12توانائی انجام درست کردن پایه مو روي سر جهت نصب شبکه
13توانائی شستشوي موي سر
14توانائی حالت دادن به مو با سشوار و اتومو

چهره پردازی مردانه

ردیفعناوین دوره آموزشی چهره پردازی مردانه
1توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
2توانایی آماده کردن محیط و ابزار کار
3توانائی تشخیص ساختمان پوست و مو
4توانائی تشخیص چهره ها
5توانائی آماده کردن محیط و ابزار کار
6توانائی آماده سازی پوست صورت و گردن
7توانائی هماهنگ کردن اجزا چهره با استفاده از مواد آرایشی
8توانائی پاک کردن مواد از روی چهره

پیرایش مردانه درجه 2

ردیفعناوین دوره آموزشی پیرایش مردانه درجه 2
1آ لودگي زدايي محيط ، حفاظت و بهداشت فردي
2مشاوره وپذيرش مشتري
3شامپو كردن وشستشوي موي سر
4كوتاه كردن موي سر با شانه و قيچي
5كوتاه كردن موي سر با شانه و ماشين
6ترسيم خطوط اطراف سر و گردن
7كوتاه كردن ريش و مرتب كردن اطراف آن متناسب با اصلاح سر
8حالت دهي وخشك كردن مو با سشوار
  • اموزشگاه ارایش مردانه ارتمن و هنر20 قیچی
فنی حرفه ای
ارتمن
اموزشگاه ارایش مردانه ارتمن و هنر20 قیچی
مصاحبه علی عابدی
اموزشگاه ارایش مردانه ارتمن و هنر20 قیچی
  • اموزشگاه ارایش مردانه ارتمن و هنر20 قیچی