نوشته‌ها

ثبت رکورد کوتاهی مو با ۲۲ قیچی

ثبت رکورد کوتاهی مو با ۲۲ قیچی در کتاب گینس

ثبت رکورد کوتاهی مو با ۲۲ قیچی در کتاب گینس

علی عابدی مدرس و کارشناس پیرایش مردانه کشور ۲ رکورد جهانی یکی کوتاهی مو با ۱۱ قیچی با یک دست و دومی کوتاهی مو با ۲۲ قیچی با ۲ دست که یک نو اوری و ابتکار و خلاقیت هنر ایرانی هست توانست در کتاب گینس به ثبت برساند و ۲ مدال طلا جهانی را دریافت نمایید

.علی عابدی عنوان کرد این رکورد افتخار ایران و مطعلق به همه ای آرایشگران هنرمند ایرانی است