نوشته‌ها

تجلیل از سرمایه های انسانی ماهر آموزشگاه های مراقبت و زیبایی علی عابدی

تجلیل از سرمایه های انسانی ماهر سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور

تجلیل از سرمایه های انسانی ماهر سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور

در مراسم تجلیل از سرمایه های انسانی ماهر در بخش خصوصی آموزشگاه های مراقبت و زیبایی سراسر کشور علی عابدی به عنوان رتبه اول مربی برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انتخاب و با اهدا حکم قهرمانی در هتل المپیک تهران از وی تجلیل شد ادامه مطلب …

کوتاهی مو با اتش جشنواره آرایشگران خلاق کشور

جشنواره آرایشگران خلاق کشور

جشنواره آرایشگران خلاق کشور


فیلم جشنواره آرایشگران خلاق کشور کوتاهی مو با اتش با هنر نمایی علی عابدی